Xét tuyển THPT (Cấp 3) – THCS (cấp 2) mã ngành trung cấp sư phạm tiểu học