Tìm hiểu về STRAINCO

STRAINCO là tổ hợp công nghệ giáo dục với sứ mệnh hỗ trợ tuyển sinh cho 25 trường Trung cấp; Cao đẳng; Đại học tại khu vực phía Nam(Bình Định trở về Cà Mau) và Tây Nguyên.

STRAINCO được thành lập bởi Công ty đào tạo và tư vấn Miền Nam(MST:0313196921) vào ngày 06/04/2015 theo quyết định số: 01/2015/QĐ-ĐTTVMN.

STRAINCO có tên thường gọi là VĂN PHÒNG TUYỂN SINH MIỀN NAM.

STRAINCO giới thiệu thông tin tuyển sinh, thông tin nhập học, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ. Trong đó các trường là đơn vị tổ chức vận hành, khảo thí và cấp bằng.

Website: www.strainco.edu.vn